DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 21.07.2023 07:55:07 

Valaši mimo Valašsko
Web byl přesunut na novou adresu - www.valachem.cz
 
 
Kvůli velké chudobě na Valašsku se po zrušení poddanství v roce 1848 mnoho Valachů rozhodlo odstěhovat se za lepším životem mimo Valašsko. 

Valaši v Americe
Mezi lety 1855 až 1930 se mnoho Valachů rozhodlo emigrovat do USA. Mnoho Valachů se usadilo v Texasu,kde především v okolí města La Grange založili i několik obcí (Vsetin, Hostyn, Frenstat, Dubina, Roznov, Kocicina, Moravan, Praha aj.). Další komunity Valachů byly (nebo ještě jsou) v mnoha obcích ve státech Connecticut, Wisconsin, Illinois, New York i jinde. V těchto oblastech se vyskytuje mnoho typicky valašských příjmení a nejstarší generace umí i pár slov česky.
  
 
Mapa Valachů v Americe:
(Tato mapa se zakládá na velice kusých informacích a slouží tudíž pouze jako orientační. Zachycuje osud pouze zlomku amerických Valachů. U červené značky je známa konkrétní americká obec, kde Valaši skončli, u zelené je znám okres a u světle modré je znám pouze stát. Při kliknutí na danou obec se zobrazí odkud sem Valaši přišli, jejich počet a roky jejich narození nebo roky dosídlení. Na mapě jsou zaznačeny i obce na Valašsku odkud emigranti pocházeli a jejich cílové destinace).
 

Zobrazit místo Valaši v Americe na větší mapě

Valaši v Sudetech
Po druhé světové válce byli z pohraničí vyhnáni Němci a bylo potřeba najít do vylidněných vesnic nové obyvatele. Chudí Valaši na tuto výzvu slyšeli a do pohraničí jich odešlo mezi lety 1945 až 1950 přibližně 10-20% (v některých obcích i přes 50%). I když se část z nich později vrátila zpět na Valašsko, většina tu zůstala a zanechala tu (dost často velmi ničivou) stopu. Můžete zde často narazit na valašská přijímení (např. starostka Sobotína se jmenuje Iveta Fojtíková). Valaši v celém pohraničí pojmenovali pouze jedinou vesnici - Novou Seninku (u Starého Města).
 
Následující mapa ukazuje,do kterých částí Sudet mířili lidé z okolí Valašských Klobouk (oblasti osídlené z jiných oblastí Valašska jsou samozřejmě mnohem větší). Modře jsou vyznačeny obce odkud přišli,zeleně potom jejich nové domovy v pohraničí. Valaši většinou skončli v těch nejméně atraktivních lokalitách na severní Moravě (okolí Velkých Losin,Rýmařova,Vidnavy aj.). Některým se podařilo dosídlit okolí Znojma a Mikulova. Valachům byly často přidělovány ty nejhorší a nejmenší statky.
Zobrazit místo Valašská diaspora na větší mapě

Valaši v Kanadě
Jediní známí Valaši v Kanadě jsou obyvatelé Francovy Lhoty,kteří kolem roku 1930 osídlili jih Alberty a Saskatchewanu.
 

Valaši v Argentině
 
VÍCE INFORMACÍ PŘIPRAVUJEME...